Jump to content
Sign in to follow this  
mirage27

Представленность серий Ярославской области в ЦФБ

Recommended Posts

Административный центр - г. Ярославль. Население области - ~1.27 млн. человек. Определяющая буква на номерах типа 1 третья, чаще всего меняется первая. Для юридических лиц были зарезервированы серии с двумя одинаковыми буквами, ныне разделение серий на физические и юридические лица отменено.

ТРЕТЬЯ "А" НА НОМЕРЕ:

А-АА, В-АА, Е-АА, К-АА, М-АА, Н-АА, О-АА, Р-АА, С-АА, Т-АА, У-АА, Х-АА

А-ВА*, В-ВА*, Е-ВА, К-ВА, М-ВА, Н-ВА, О-ВА, Р-ВА, С-ВА, Т-ВА, У-ВА, Х-ВА

А-ЕА, В-ЕА, Е-ЕА, К-ЕА, М-ЕА, Н-ЕА, О-ЕА, Р-ЕА, С-ЕА, Т-ЕА, У-ЕА, Х-ЕА

А-КА, В-КА, Е-КА, К-КА, М-КА, Н-КА, О-КА, Р-КА, С-КА, Т-КА, У-КА, Х-КА

А-МА, В-МА, Е-МА, К-МА, М-МА, Н-МА, О-МА, Р-МА, С-МА, Т-МА, У-МА, Х-МА

А-НА, В-НА, Е-НА, К-НА, М-НА, Н-НА, О-НА, Р-НА, С-НА, Т-НА, У-НА, Х-НА

А-ОА, В-ОА, Е-ОА, К-ОА, М-ОА, Н-ОА, О-ОА, Р-ОА, С-ОА, Т-ОА, У-ОА, Х-ОА

А-РА, В-РА, Е-РА, К-РА, М-РА, Н-РА, О-РА, Р-РА, С-РА, Т-РА, У-РА, Х-РА

А-СА, В-СА, Е-СА, К-СА, М-СА, Н-СА, О-СА, Р-СА, С-СА, Т-СА, У-СА, Х-СА

А-ТА, В-ТА, Е-ТА, К-ТА, М-ТА, Н-ТА, О-ТА, Р-ТА, С-ТА, Т-ТА, У-ТА, Х-ТА

А-УА, В-УА, Е-УА, К-УА, М-УА, Н-УА, О-УА, Р-УА, С-УА, Т-УА, У-УА, Х-УА

А-ХА, В-ХА, Е-ХА, К-ХА, М-ХА, Н-ХА, О-ХА, Р-ХА, С-ХА, Т-ХА, У-ХА, Х-ХА

Представлены все серии

ТРЕТЬЯ "В" НА НОМЕРЕ:

А-АВ, В-АВ, Е-АВ, К-АВ, М-АВ, Н-АВ, О-АВ, Р-АВ, С-АВ, Т-АВ, У-АВ, Х-АВ

А-ВВ, В-ВВ, Е-ВВ, К-ВВ, М-ВВ, Н-ВВ, О-ВВ, Р-ВВ, С-ВВ, Т-ВВ, У-ВВ, Х-ВВ

А-ЕВ, В-ЕВ, Е-ЕВ, К-ЕВ, М-ЕВ, Н-ЕВ, О-ЕВ, Р-ЕВ, С-ЕВ, Т-ЕВ, У-ЕВ, Х-ЕВ

А-КВ, В-КВ, Е-КВ, К-КВ, М-КВ, Н-КВ, О-КВ, Р-КВ, С-КВ, Т-КВ, У-КВ, Х-КВ

А-МВ, В-МВ, Е-МВ, К-МВ, М-МВ, Н-МВ, О-МВ, Р-МВ, С-МВ, Т-МВ, У-МВ, Х-МВ

А-НВ, В-НВ, Е-НВ, К-НВ, М-НВ, Н-НВ, О-НВ, Р-НВ, С-НВ, Т-НВ, У-НВ, Х-НВ

А-ОВ, В-ОВ, Е-ОВ, К-ОВ, М-ОВ, Н-ОВ, О-ОВ, Р-ОВ, С-ОВ, Т-ОВ, У-ОВ, Х-ОВ

А-РВ, В-РВ, Е-РВ, К-РВ, М-РВ, Н-РВ, О-РВ, Р-РВ, С-РВ, Т-РВ, У-РВ, Х-РВ

А-СВ, В-СВ, Е-СВ, К-СВ, М-СВ, Н-СВ, О-СВ, Р-СВ, С-СВ, Т-СВ, У-СВ, Х-СВ

А-ТВ, В-ТВ, Е-ТВ, К-ТВ, М-ТВ, Н-ТВ, О-ТВ, Р-ТВ, С-ТВ, Т-ТВ, У-ТВ, Х-ТВ

А-УВ, В-УВ, Е-УВ, К-УВ, М-УВ, Н-УВ, О-УВ, Р-УВ, С-УВ, Т-УВ, У-УВ, Х-УВ

А-ХВ, В-ХВ, Е-ХВ, К-ХВ, М-ХВ, Н-ХВ, О-ХВ, Р-ХВ, С-ХВ, Т-ХВ, У-ХВ, Х-ХВ

Представлены все серии

ТРЕТЬЯ "Е" НА НОМЕРЕ:

А-АЕ, В-АЕ, Е-АЕ, К-АЕ, М-АЕ, Н-АЕ, О-АЕ, Р-АЕ, С-АЕ, Т-АЕ, У-АЕ, Х-АЕ

А-ВЕ, В-ВЕ, Е-ВЕ, К-ВЕ, М-ВЕ, Н-ВЕ, О-ВЕ, Р-ВЕ, С-ВЕ, Т-ВЕ, У-ВЕ, Х-ВЕ

А-ЕЕ, В-ЕЕ, Е-ЕЕ, К-ЕЕ, М-ЕЕ, Н-ЕЕ, О-ЕЕ, Р-ЕЕ, С-ЕЕ, Т-ЕЕ, У-ЕЕ, Х-ЕЕ

А-КЕ, В-КЕ, Е-КЕ, К-КЕ, М-КЕ, Н-КЕ, О-КЕ, Р-КЕ, С-КЕ, Т-КЕ, У-КЕ, Х-КЕ

А-МЕ, В-МЕ, Е-МЕ, К-МЕ, М-МЕ, Н-МЕ, О-МЕ, Р-МЕ, С-МЕ, Т-МЕ, У-МЕ, Х-МЕ

А-НЕ, В-НЕ, Е-НЕ, К-НЕ, М-НЕ, Н-НЕ, О-НЕ, Р-НЕ, С-НЕ, Т-НЕ, У-НЕ, Х-НЕ

А-ОЕ, В-ОЕ, Е-ОЕ, К-ОЕ, М-ОЕ, Н-ОЕ, О-ОЕ, Р-ОЕ, С-ОЕ, Т-ОЕ, У-ОЕ, Х-ОЕ

А-РЕ, В-РЕ, Е-РЕ, К-РЕ, М-РЕ, Н-РЕ, О-РЕ, Р-РЕ, С-РЕ, Т-РЕ, У-РЕ, Х-РЕ

А-СЕ, В-СЕ, Е-СЕ, К-СЕ, М-СЕ, Н-СЕ, О-СЕ, Р-СЕ, С-СЕ, Т-СЕ, У-СЕ, Х-СЕ

А-ТЕ, В-ТЕ, Е-ТЕ, К-ТЕ, М-ТЕ, Н-ТЕ, О-ТЕ, Р-ТЕ, С-ТЕ, Т-ТЕ, У-ТЕ, Х-ТЕ

А-УЕ, В-УЕ, Е-УЕ, К-УЕ, М-УЕ, Н-УЕ, О-УЕ, Р-УЕ, С-УЕ, Т-УЕ, У-УЕ, Х-УЕ

А-ХЕ, В-ХЕ, Е-ХЕ, К-ХЕ, М-ХЕ, Н-ХЕ, О-ХЕ, Р-ХЕ, С-ХЕ, Т-ХЕ, У-ХЕ, Х-ХЕ

Представлены все серии

Share this post


Link to post
Share on other sites

ТРЕТЬЯ "К" НА НОМЕРЕ:

А-АК, В-АК, Е-АК, К-АК, М-АК, Н-АК, О-АК, Р-АК, С-АК, Т-АК, У-АК, Х-АК

А-ВК, В-ВК, Е-ВК, К-ВК, М-ВК, Н-ВК, О-ВК, Р-ВК, С-ВК, Т-ВК, У-ВК, Х-ВК

А-ЕК, В-ЕК, Е-ЕК, К-ЕК, М-ЕК, Н-ЕК, О-ЕК, Р-ЕК, С-ЕК, Т-ЕК, У-ЕК, Х-ЕК

А-КК, В-КК, Е-КК, К-КК, М-КК, Н-КК, О-КК, Р-КК, С-КК, Т-КК, У-КК, Х-КК

А-МК, В-МК, Е-МК, К-МК, М-МК, Н-МК, О-МК, Р-МК, С-МК, Т-МК, У-МК, Х-МК

А-НК, В-НК, Е-НК, К-НК, М-НК, Н-НК, О-НК, Р-НК, С-НК, Т-НК, У-НК, Х-НК

А-ОК, В-ОК, Е-ОК, К-ОК, М-ОК, Н-ОК, О-ОК, Р-ОК, С-ОК, Т-ОК, У-ОК, Х-ОК

А-РК, В-РК, Е-РК, К-РК, М-РК, Н-РК, О-РК, Р-РК, С-РК, Т-РК, У-РК, Х-РК

А-СК, В-СК, Е-СК, К-СК, М-СК, Н-СК, О-СК, Р-СК, С-СК, Т-СК, У-СК, Х-СК

А-ТК, В-ТК, Е-ТК, К-ТК, М-ТК, Н-ТК, О-ТК, Р-ТК, С-ТК, Т-ТК, У-ТК, Х-ТК

А-УК, В-УК, Е-УК, К-УК, М-УК, Н-УК, О-УК, Р-УК, Т-УК, У-УК, Х-УК

А-ХК, В-ХК, Е-ХК, К-ХК, М-ХК, Н-ХК, О-ХК, Р-ХК, С-ХК, Т-ХК, У-ХК, Х-ХК

Представлены 143 серии из 144

ТРЕТЬЯ "М" НА НОМЕРЕ:

А-АМ, В-АМ, Е-АМ, К-АМ, М-АМ, Н-АМ, О-АМ, Р-АМ, С-АМ, Т-АМ, У-АМ

А-ВМ, В-ВМ, Е-ВМ, К-ВМ, М-ВМ, Н-ВМ, О-ВМ, Р-ВМ, С-ВМ, Т-ВМ, У-ВМ, Х-ВМ

А-ЕМ, В-ЕМ, Е-ЕМ, К-ЕМ, М-ЕМ, Н-ЕМ, О-ЕМ, Р-ЕМ, С-ЕМ, Т-ЕМ, У-ЕМ, Х-ЕМ

А-КМ, В-КМ, Е-КМ, К-КМ, М-КМ, Н-КМ, О-КМ, Р-КМ, С-КМ, Т-КМ, У-КМ, Х-КМ

А-ММ, В-ММ, Е-ММ, К-ММ, М-ММ, Н-ММ, О-ММ, Р-ММ, С-ММ, Т-ММ, У-ММ, Х-ММ

А-НМ, В-НМ, Е-НМ, К-НМ, М-НМ, Н-НМ, О-НМ, Р-НМ, С-НМ, Т-НМ, У-НМ, Х-НМ

А-ОМ, В-ОМ, Е-ОМ, К-ОМ, М-ОМ, Н-ОМ, О-ОМ, Р-ОМ, С-ОМ, Т-ОМ, У-ОМ, Х-ОМ

А-РМ, В-РМ, Е-РМ, К-РМ, М-РМ, Н-РМ, О-РМ, Р-РМ, С-РМ, Т-РМ, У-РМ, Х-РМ

А-СМ, В-СМ, Е-СМ, К-СМ, М-СМ, Н-СМ, О-СМ, Р-СМ, С-СМ, Т-СМ, У-СМ, Х-СМ

А-ТМ, В-ТМ, Е-ТМ, К-ТМ, М-ТМ, Н-ТМ, О-ТМ, Р-ТМ, С-ТМ, Т-ТМ, У-ТМ, Х-ТМ

А-УМ, В-УМ, Е-УМ, К-УМ, М-УМ, Н-УМ, О-УМ, Р-УМ, С-УМ, Т-УМ, У-УМ, Х-УМ

А-ХМ, В-ХМ, Е-ХМ, К-ХМ, М-ХМ, Н-ХМ, О-ХМ, Р-ХМ, С-ХМ, Т-ХМ, У-ХМ, Х-ХМ

Представлены 143 серии из 144

ТРЕТЬЯ "Н" НА НОМЕРЕ:

А-АН, В-АН, Е-АН, К-АН, М-АН, Н-АН, О-АН, Р-АН, С-АН, Т-АН, У-АН, Х-АН

А-ВН, В-ВН, Е-ВН, К-ВН, М-ВН, Н-ВН, О-ВН, Р-ВН, С-ВН, Т-ВН, У-ВН, Х-ВН

А-ЕН, В-ЕН, Е-ЕН, К-ЕН, М-ЕН, Н-ЕН, О-ЕН, Р-ЕН, С-ЕН, Т-ЕН, У-ЕН, Х-ЕН

А-КН, В-КН, Е-КН, К-КН, М-КН, Н-КН, О-КН, Р-КН, С-КН, Т-КН, У-КН, Х-КН

А-МН, В-МН, Е-МН, К-МН, М-МН, Н-МН, О-МН, Р-МН, С-МН, Т-МН, У-МН, Х-МН

А-НН, В-НН, Е-НН, К-НН, М-НН, Н-НН, О-НН, Р-НН, С-НН, Т-НН, У-НН, Х-НН

А-ОН, В-ОН, Е-ОН, К-ОН, М-ОН, Н-ОН, О-ОН, Р-ОН, С-ОН, Т-ОН, У-ОН, Х-ОН

А-РН, В-РН, Е-РН, К-РН, М-РН, Н-РН, О-РН, Р-РН, С-РН, Т-РН, У-РН, Х-РН

А-СН, В-СН, Е-СН, К-СН, М-СН, Н-СН, О-СН, Р-СН, С-СН, Т-СН, У-СН, Х-СН

А-ТН, В-ТН, Е-ТН, К-ТН, М-ТН, Н-ТН, О-ТН, Р-ТН, С-ТН, Т-ТН, У-ТН, Х-ТН

А-УН, В-УН, Е-УН, К-УН, М-УН, Н-УН, О-УН, Р-УН, С-УН, Т-УН, У-УН, Х-УН

А-ХН, В-ХН, Е-ХН, К-ХН, М-ХН, Н-ХН, О-ХН, Р-ХН, С-ХН, Т-ХН, У-ХН, Х-ХН

Представлены все серии

Edited by mirage27

Share this post


Link to post
Share on other sites

ТРЕТЬЯ "О" НА НОМЕРЕ:

А-АО, В-АО, Е-АО, К-АО, М-АО, Н-АО, О-АО, Р-АО, С-АО, Т-АО, У-АО, Х-АО

А-ВО, В-ВО, Е-ВО, К-ВО, М-ВО, Н-ВО, О-ВО, Р-ВО, Х-ВО

Р-ЕО, С-ЕО, Т-ЕО

А-ОО, О-ОО

Представлено 26 серий из 144

ТРЕТЬЯ "Р" НА НОМЕРЕ:

А-РР, В-РР, Е-РР, К-РР, М-РР, Н-РР, О-РР, Р-РР, С-РР, Т-РР, У-РР, Х-РР

Представлено 12 серий из 144

ТРЕТЬЯ "С" НА НОМЕРЕ:

С-СС

Представлена 1 серия из 144

ТРЕТЬЯ "Т" НА НОМЕРЕ:

Не представлено ни одной серии

ТРЕТЬЯ "У" НА НОМЕРЕ:

Не представлено ни одной серии

ТРЕТЬЯ "Х" НА НОМЕРЕ:

Х-ХХ

Представлена 1 серия из 144

Всего представлены 902 серии из 1728 возможных или 52,20% от ёмкости кода региона. Если номера выдавались бы по порядку, то самой верхней была бы серия B0000KO76.png.

* - бесфлаговые серии

** - без флага до 4000

Номера общественного транспорта, тип 1Б, жёлтые

АА, АВ, АЕ, АК

ВЕ

Представлено 5 серий из 144 возможных

Прицепные номера, тип 2, белые

АА**, АВ, АЕ, АК

Представлены 4 серии из 144 возможных

Номера спецтехники, тип 3, белые

ХМ, ХР, ХС, ХХ

Представлены 4 серии из 144 возможных

Мотоциклетные номера, тип 4, белые

АА, АВ

Представлены 2 серии из 144 возможных

Автомобильные номера иностранных граждан, тип 12, жёлтые (выдавались до 2002 года)

АА-А

Полицейские автомобильные номера, тип 20, синие

А, В, М

Представлены 3 серии из 12 возможных

Полицейские мотоциклетные номера, тип 22, синие

А

Share this post


Link to post
Share on other sites

Вообще именно эта теме - под снос, так как в ней нет смысла. абсолютно все серии 76региона сфоткана и есть в базе. дублировать таблицу серий не надо, к тому представленность 76ого региона надо делать не так.

Share this post


Link to post
Share on other sites

http://avto-nomer.ru/newforum/index.php/topic/4177/ - то же самое, что и здесь в 51-м регионе представлены абсолютно все серии, не считая *-ЕУ, *-КУ и *-КХ, осталась незамеченной только Р-АЕ

Добавил серии М-ВН, Т-ВН, У-ВН, Х-ВН, А-ЕН, В-ЕН, Е-ЕН, К-ЕН, М-ЕН, Н-ЕН, О-ЕН, Р-ЕН, С-ЕН, Т-ЕН, У-ЕН

Share this post


Link to post
Share on other sites

Добавил в табличку серии Х-ЕН и У-КН

Share this post


Link to post
Share on other sites

Добавил в таблицу серии А-КН, В-КН, Х-КН

Share this post


Link to post
Share on other sites

добавил в таблицу серии Х-УН (буква "Н" закрыта) и Т-ЕО

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

×